සියලු ප්රවර්ග

මුල් පිටුව>අප අමතන්න

අප අමතන්න


ඔබට පහසු ඕනෑම ආකාරයකින් ඔබට අප හා සම්බන්ධ විය හැකිය. අපට දුරකථනයෙන් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් 24 / 7 ලබා ගත හැකිය.

 • දුරකථන

  + 86 19330858550

 • ජංගම

  + 86 19330858550

 • විද්යුත් තැපෑල

  export@ngi-tech.com

 • නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානය

  අංක 402, ගොඩනැගිල්ල A-1, Jinhongyuan, No. 229, Tongzipo Road(W), High Tech Development Zone, Changsha, Hunan, China

උණුසුම් කාණ්ඩ